Pravidlá - štatút súťaží na Facebooku

Pravidlá – štatút súťaže na Facebooku

( v zmysle Zákona o elektronickom obchode č. 22/2004 (§ 4, ods. 5):

Na to, aby sa do súťaže fanúšikovia zapojili, môžeme od nich žiadať, aby:

  • príspevok „lajkli“ (označili „páči sa mi“),
  • komentovali príspevok,
  • pridali príspevok na našu stránku,
  • lajkovali príspevky (alebo fotky) o ktorých sa hlasuje,
  • poslali nám správu cez FB.

Od fanúšikov nikdy nežiadame, aby pre účasť v súťaži:

  • zdieľali našu FB stránku,
  • „lajkli“ našu FB stránku,
  • „lajkli“ inú FB stránku,
  • označili sa (alebo iných) v príspevku či fotografii
  • zdieľali príspevok na nástenke ich priateľov.

Súťaže robíme vždy len na firemnom profile.

Vyhlásenie víťaza

Pri vyhlásení víťaza súťaže nikdy v príspevku či na fotke neoznačujeme výhercu. V zmysle platnej legislatívy uvádzame len jeho meno.

Video záznam zo žrebovania zverejňujeme na fanpage na Facebooku.

Vyžrebovaného výhercu kontaktujeme prostredníctvo správy (messenger) a výhru zasielame doporučene poštou.

Pokiaľ výherca nereaguje na našu správu do 14 dní, nasleduje žrebovanie ďalšieho výhercu, ak ani ten nezareaguje na našu výzvu do 14 dní, po tejto lehote výhra prepadá.

Naša firma má vykonanú registráciu na Úrade pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ).

S osobným údajmi nakladáme v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú bližšie špecifikované na našej stránke v časti „Ochrana osobných údajov“.