Pravidlá - štatút súťaží na Facebooku

Pravidlá – štatút súťaže na Facebooku

Sú vypracované v zmysle  Zákona o elektronickom obchode č. 22/2004 a ďalších právnych noriem.

Organizátor súťaže:

Ing. Pavol Fotta
Priemyselná 3767
085 01 Bardejov

IČO: 33688052
IČ DPH: SK1022318121

Číslo živnostenského registra: 701-3698
Okresný úrad Bardejov - odbor živnostenského podnikania

Termín trvania súťaže: 

- je stále uvedený pri konkrétnej súťaži na facebooku.

Kedy sa človek stáva účastníkom súťaže:

- ak dá "lajk" ("páči sa mi to") k príspevku, ktorý je predmetom súťaže.

Kto je vylúčený zo súťaže:

- zamestnanci organizátora.

Podmienky získania výhry:

- ak dá účastník "lajk" ("páči sa mi to") k príspevku, ktorý je predmetom súťaže.

Ďalšie pravidlá a podmienky súťaže v zmysle Zákona o elektronickom obchode č. 22/2004 (§ 4, ods. 5):

Na to, aby sa do súťaže fanúšikovia zapojili, môžeme od nich žiadať, aby:

  • príspevok „lajkli“ (označili „páči sa mi“),
  • komentovali príspevok,
  • pridali príspevok na našu stránku,
  • lajkovali príspevky (alebo fotky) o ktorých sa hlasuje,
  • poslali nám správu cez FB.

Od fanúšikov nikdy nežiadame, aby pre účasť v súťaži:

  • zdieľali našu FB stránku,
  • „lajkli“ našu FB stránku,
  • „lajkli“ inú FB stránku,
  • označili sa (alebo iných) v príspevku či fotografii
  • zdieľali príspevok na nástenke ich priateľov.

Súťaže robíme vždy len na firemnom profile.

Učasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že „Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky“.

Vyhlásenie víťaza

Pri vyhlásení víťaza súťaže nikdy v príspevku či na fotke neoznačujeme výhercu. V zmysle platnej legislatívy uvádzame len jeho meno.

Výherca súťaže sa určuje žrebovaním. Video záznam zo žrebovania zverejňujeme na fanpage na Facebooku.

Vyžrebovaného výhercu kontaktujeme prostredníctvo správy (messenger) a výhru zasielame doporučene poštou.

Výhry odosielame len v rámci Slovenskej republiky.

Pokiaľ výherca nereaguje na našu správu do 14 dní, nasleduje žrebovanie ďalšieho výhercu, ak ani ten nezareaguje na našu výzvu do 14 dní, po tejto lehote výhra prepadá.

Naša firma má vykonanú registráciu na Úrade pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ).

S osobným údajmi nakladáme v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú bližšie špecifikované na našej stránke v časti „Ochrana osobných údajov“.

Osobné údaje poskytuje výherca dobrovoľne a vyjadrí súhlas s ich spracovaním. Následne sú tieto použité výlučne na zaslanie výhry prostredníctvom Slovenskej pošty. Jedná sa o: meno a priezvisko výhercu a adresu doručenia výhry.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.