OBCHODNÉ PODMIENKY

PREDÁVAJÚCI:

Firma:

Ing. Pavol Fotta
Priemyselná 3767
085 01 Bardejov

IČO: 33688052
IČ DPH: SK1022318121

KUPUJÚCI:

- fyzická osoba - zákazník, alebo právnická osoba, ktorá realizuje nákup tovaru (objednávku) čím uzatvára kúpnu zmluvu  zmysle platnej legislatívy. V našom e-shope môžu nakupovať iba osoby, ktoré dovŕšili vek minimálne16 rokov. 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Nakupovať v našom eshope môžete buď po zaregistrovaní alebo bez registrácie. Registrácia zjednodušuje ďalší nákup, keď už nebudete musieť opäť vypĺňať požadované údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho (nás) na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho (Vás). Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.aurorashop.sk sú záväzné.

Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.

Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy. Viac informácii o ochrane osobných údajov.

Pri objednávaní tovaru sa riaďte ikonkami a pokynmi pri jednotlivých produktoch. Nákup je veľmi jednoduchý. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii Môj účet / História objednávok do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Faktúru zasielame v elektronickej forme, (ktorú si môžete podľa potreby, kedykoľvek vytlačiť a ktorá slúži zároveň aj ako záručný list a dodací list), alebo na vaše vyžiadanie vám ju pošleme dodatočne poštou, prípadne pribalíme k tovaru.

Daňový doklad v elektronickej forme je podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 zo dňa 18. júna 2002, § 32 "Preukázateľnosť účtovného záznamu" právoplatným daňovým dokladom.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

STORNOVANIE OBJEDNAVKY

Kupujúci môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese: info@aurorashop.sk na základe ktorého vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky, alebo telefonicky na tel. č.: +421 907 947 744. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť /upraviť/ objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.), tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

 

DODACIE LEHOTY

Objednávka tovaru sa spracováva zvyčajne 1 deň (platí počas pracovných dní). Ak si objednate tovar ktorý máme skladom, resp. z kategórie "EXPRES tovar" objednávku spracovávame okamžite (platí počas pracovných dní) a tovar odosielame expresne ešte v tento deň (platí pre objednávky prijaté do 10.00 hod. počas pracovných dní). O jednotlivých krokoch vybavovania objednávky kupujúceho informujeme e-mailom alebo telefonicky, kedy sa objednávka aj záväzne potvrdzuje. Dodacia lehota je  1 - 2 prac. dní  (pokiaľ nenastanú problémy s doručovateľom).

Pri platbe vopred sa dodacia lehota ráta odo dňa pripísania finančných prostriedkov na náš firemný účet.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

 

Spôsob doručenia tovaru, cena za poštovné a balné a spôsob platby

Kliknite si prosím na doprava a poštovné

Ak si zákazník nevyzdvihne zásielku bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy pri ďalšej objednávke sa mu k výslednej cene novej objednávky automaticky pripočítajú neuhradené poštovné náklady z predchádzajúcej objednávky, prípadne ich budeme požadovať uhradiť.

Neručíme za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

 

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy: zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju iba ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom alebo poštou protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite pri prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou a nesprávnym používaním výrobku. Reklamujeme len tovar, ktorý bol zákazníkovi doručený poškodený avšak o poškodení tovaru je nutné spísať reklamačný protokol pri prevzatí na pošte, alebo od kuriéra. Reklamácia je uznaná pri doručení iného tovaru, ako bol objednaný. Pre podrobné informácie kliknite na: Reklamačný poriadok

V prípade že chcete od nás nakúpený tovar reklamovať, postupujte nasledovnými krokmi:

 1. Vopred nás kontaktujte a následne vyplňte reklamačný formulár, ktorý Vám pošleme obratom na Vašu e-mailovú adresu a v ktorom nám uvediete všetky potrebné údaje.

  - Alebo stiahnite a vyplňte (kliknite na odkaz) reklamačný protokol, a pribaľte ho k zásielke.
 2. Zašlite kompletný tovar poštou/kuriérom, na adresu: Ing. Pavol Fotta, Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, v závislosti od druhu dodania objednávky, tak ako bol prevzatý od predávajúceho. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

 3. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 4. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 5. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou zásielkou spolu s tovarom reklamačný protokol.


NEREKLAMUJEME A NEVYMIEŇAME TOVAR, KTORÝ BOL POŠKODENÝ NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU A ZAOBCHÁDZANÍM! PRETO SI PROSÍM POZORNE PREŠTUDUJTE NAŠE RADY PRE OŠETROVANIE PRODUKTOV

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. v znení ďalších predpisov. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu! V našom eshope ponúkame túto možnosť až do dvadsaťjeden dní.  Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby – nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu: Ing. Pavol Fotta, Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, e-mailom na adreseinfo@aurorashop.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sa nachádza vo Vašom konte po prihlásení pri danej objednávke a vyplnený reklamačný formulár.

3. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto zasielajte späť:

 • nepoužívaný

 • nepoškodený

 • kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)

 • spolu s dokladom o kúpe

 • podľa možnosti v pôvodnom obale

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

 

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po doručení e-mailu s názvom „Potvrdenie objednávky“ neprevezme tovar od kuriéra, alebo pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, resp. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške 20% z celkovej ceny tovaru, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru:

- zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,

- tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

- tovar je mechanicky poškodený,

- šperky a vlasové doplnky majú známky používania,

- tovar nie je kompletný.

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú na vyžiadanie u predajcu.

AuroraShop.sk ručí zákazníkovi za:

- dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,

- dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,

- dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,

- vystavenie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

Pri každej zásielke (objednávke) zasielame faktúru v lelektronickej forme, ktorá slúži ako daňový doklad, zároveň ako aj dodací list, a ak nie je od dodávateľa (výrobcu) poskytnutý samostatný záručný list, tak táto faktúra slúži zároveň aj ako záručný list. Faktúra obsahuje všetky zákonné náležitosti. 

AuroraShop.sk nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),

- viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!!!

 

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

 • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a
 • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

Spotrebiteľ je v takomto prípade povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej podobe (alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne). Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Upozornenie:
Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

Zdroj: http://www.soi.sk/sk/Informacie-pre-verejnost/Reklamacia-vyrobku-vs-vratenie-tovaru-bez-udania-dovodu.soi?ind=11

*********************************************************************

Pripomíname cteným zákazníkom, že nie sme "požičovňou zadarmo". Skôr než si tovar objednate, pozorne si prečítajte popis, ktorý je podrobný pri každom produkte, vrátane rozmerov a materiálu. 

Na vrátenie tovaru v zmysle zákona máte nárok bez uvedenia dôvodu do 14 dní. V našom e-shope je to 21 dní. Samozrejme, tovar nesmie byť poškodený, nosený a musí byť v pôvodnom obale (vrátane štítku, ktorý je pri každom produkte).

Ak chcete vrátiť tovar v našom e-shope (pokiaľ to nie je z dôvodu závady - reklamácie), stačí ak si vytlačíte faktúru (ktorá slúži zároveň ako dodací list), ktorú sme Vám zaslali v elektronickej forme na Váš e-mail, (v deň expedovania tovaru) a zaškrtnete tovar, ktorý vraciate, dopíšete č. účtu, kde vám máme peniaze vrátiť a podpíšete sa. Túto faktúru pribaľte do zásielky, aby sme mohli vyhotoviť dobropis na vrátený tovar a vrátiť vám peniaze. 

Odporúčame tovar zaslať formou poisteného balíka, prípadne ako doporučený list. Tovar vrátený formou "dobierky" nepreberáme.

Pri vrátení tovaru nezabudnite uviesť číslo účtu, na ktorý máme previesť peniaze!

*********************************************************************

Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru.

Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou, alebo kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte.

Kupujúci zaškrtnutím políčka v procese realizácie objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

!!! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

V prípade, že si zákazník objedná tovar doporučene na dobierku a nevyzdvihne si ho na pošte do 18 dní od dátumu odoslania objednávky, tak sa nám zásielka vráti späť a nám ako odosielateľovi vzniknú náklady za odoslanie a vrátenie zásielky, tieto si budeme účtovať pri ďalšej objednávke, prípadne ich budeme požadovať uhradiť.

V prípade, že vytvoríte objednávku a nepríde Vám z pošty doporučenka do troch pracovných dní odo dňa prijatia emailu oznamujúceho, že Vám bola Vaša objednávka odoslaná, tak nás informujte.

My Vám následne prepošleme číslo zásielky s ktorým si Vašu objednávku môžete priamo vyzdvihnúť na Vašej pošte aj bez doručenky.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom eshope, ktorý je tu pre Vás.

 

Informácia pre spotrebiteľov o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm - See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#sthash.NhEolE7u.dpuf

Alternatívnym riešením sporov môžu byť riešené predovšetkým spory súvisiace so zakúpením či reklamáciou tovaru alebo s odstúpením od zmluvy. Pre všetky z týchto sporov platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 EUR.

Štátnymi orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96