Bezpečné nakupovanie cez internet

1) Pred objednaním tovaru identifikujte internetového obchodníka a získajte o ňom čo najviac informácií. Každý seriózny internetový obchodník si je vedomý, že nakupovanie cez internet je najmä o dôvere zákazníka, a preto by mal o sebe poskytnúť maximum informácií. Skontrolujte ich v Obchodnom alebo Živnostenskom registri, zavolajte na zákaznícky servis – požiadajte o odpovede, ktoré Vás zaujímajú a skontrolujte, či sú v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu. Ak internetový obchodník nemá okrem e-mailovej adresy uvedený žiaden iný kontakt (telefónnu linku a konkrétnu geografickú adresu), alebo ak máte čo i najmenšie pochybnosti, neriskujte a nenakupujte.

2) Pri nakupovaní cez internet si nemôžete na tovar siahnuť alebo odskúšať ho, preto je dôležité, aby ste si prečítali všetky informácie o predávanom výrobku a tým získali čo najviac informácií.

3) Pred objednaním tovaru si overte ponúkané možnosti dopravy, cenu za dopravu, možné spôsoby zaplatenia tovaru, informácie o dodacej lehote.

4) V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar, je povinný o tom ihneď informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar.

5) Podľa zákona o zásielkovom predaji je predávajúci povinný poskytnúť informácie o záručnej lehote a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis. Preto je dôležité, aby ste si takéto informácie skontrolovali.

6) Pri predaji cez internet existuje možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru do siedmich pracovných dní podľa § 12 zákona o zásielkovom predaji.

7) Konkrétny postup pri riešení reklamácie, môže byť špecifický závisiac od druhu a povahy reklamovaného tovaru, preto sa oboznámte s reklamačným poriadkom, resp. so spôsobom uplatnenia reklamácie. V prvej fáze o oprávnenosti reklamácie rozhoduje spravidla predávajúci, ale jeho názor musí neskôr potvrdiť aj dodávateľ tovaru.

8) Podľa § 7 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) potrebuje prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkov súhlas, aby mu mohol zasielať marketingové materiály prostredníctvom e-mailu (napr. zakliknutím príslušného políčka) alebo poštou.

9) Ak je to možné, uprednostňujte internetové obchody registrované na Slovensku, ktoré sa riadia slovenskou legislatívou a spadajú pod jurisdikciu SR.