Kontakt

Firma:

Ing. Pavol Fotta
Priemyselná 3767
085 01 Bardejov

IČO: 33688052
IČ DPH: SK1022318121

Číslo živnostenského registra: 701-3698
Okresný úrad Bardejov - odbor živnostenského podnikania

Kontakt:

Mgr. Katarína Fottová
č. tel.: 0907 947 744
(pondelok - piatok od 9.00-16.30 hod.)

e-mail: info@aurorashop.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 051/772 15 97 
fax č. 051/772 15 96